Liên hệ với Nhà Cung Cấp

JIANGSU EXCALIBUR POWER MACHINERY CO., LTD.

Gửi tin nhắn hỏi hàng
Ghé thăm cửa hàng
Hiệu suất
4.9/5
HÀI LÒNG12 đánh giá
  • ≤6h
    Thời gian phản hồi trung bình
  • 97.2%
    Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
  • US $560,000+
    {0} đơn hàng
Tùy chỉnh từ thiết kế
Tùy chỉnh hoàn toàn
Máy móc thử nghiệm (3)
Kiểm tra nguyên liệu tại chỗ
CE
Xem tất cả năng lực đã xác minh ({capacitiesNum})

SẢN PHẨM CHÍNH

Main product
165,00 US$ - 175,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 10 Bộ
Trả hàng dễ dàng
Main product
750,00 US$ - 1.100,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 5 Bộ
Trả hàng dễ dàng
23 orders
Main product
550,00 US$ - 600,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 10 Bộ
Trả hàng dễ dàng
Main product
1.900,00 US$ - 2.200,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 5 Bộ
Trả hàng dễ dàng
5 orders
Main product
250,00 US$ - 425,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Bộ
Trả hàng dễ dàng
20 orders
Main product
160,00 US$ - 250,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Bộ
Trả hàng dễ dàng
23 orders
Main product
250,00 US$ - 372,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Bộ
Trả hàng dễ dàng
23 orders
Main product
200,00 US$ - 500,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Bộ
Trả hàng dễ dàng
22 orders
Main product
400,00 US$ - 500,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Hộp các tông
Trả hàng dễ dàng
21 orders
Main product
270,00 US$ - 280,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 10 Bộ
Trả hàng dễ dàng
18 orders